1/5

Beidh an scoil dúnta don ón 23ú Nollaig go dtí an 5ú Eanáir.

School will be closed for mid-term break 23 of December until 5th of January (inclusive).

Clárú Enrolment 2021/22
Fógra Bliantiúil Maidir le ligean isteach Gaelscoil Mhic Aodha / Annual Admissions Notice 2021/22
Foirm Iarratais / Application form

Tá Gaelscoil Mhic Aodha faoi phátrúnacht an ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.

 

Gaelscoil Mhic Aodha is under the patronage of ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.

Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford

IMG-6537