1/5

Seolaigí rphost chuig gaelscoilmhicaodha@gmail.com nuair atá an scoil dúnta le bhur dtoil.

Please email gaelscoilmhicaodha@gmail.com to contact the school during school closures. 

Clárú Enrolment 2021/22
Fógra Bliantiúil Maidir le ligean isteach Gaelscoil Mhic Aodha / Annual Admissions Notice 2021/22
Foirm Iarratais / Application form

Tá Gaelscoil Mhic Aodha faoi phátrúnacht an ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.

 

Gaelscoil Mhic Aodha is under the patronage of ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.

Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford