Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford

1/5

Maidin Oscailte - Domhnach 10ú Samhain 11am - 12.30pm

 

Open Morning - Sunday November 10th 11am - 12.30pm. All welcome to attend

Clárú   Enrolment
 
Foirm Iarratais 
Application Form >

Tá Gaelscoil Mhic Aodha faoi phátrúnacht an ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.

 

Gaelscoil Mhic Aodha is under the patronage of ‘Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge’.