Polasaithe  Policies

 

Polasaí Clárúcháin - Enrolment Policy Draft

Ráitéis maidir le Cumhdach Leanaí

Child Safeguarding Statement 2019

Cód Iompair - Code of Behaviour

Polasaí Frithbhulaíochta - Anti-Bullying Policy

Tuairisc Féinmheastóireachta Scoile 

Tuairisc Féinmheastóireachta Scoile 

Polasaí um Chosaint Sonraí - Data Protection

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla - Responding to Critical Incident

Plean don Athoscailt scoile 2020

Re-opening Gaelscoil Mhic Aodha Plan 2020

Covid 19 Response Plan

Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford