Polasaithe  Policies

 

Fógra Bliantiúil Maidir le Ligin isteach 2023/224

Annual Admissions Notice 2023/24

Polasaí Iontrála - Admission Policy 2023/2024

Ráitéis maidir le Cumhdach Leanaí

Child Safeguarding Statement 2022

Cód Iompair - Code of Behaviour

 Anti-Bullying Policy 2022

Beartas Frithbhulaíochta

Notification Regarding Board of Management's Review of Anti-bullying Policy

Polasaí um Chosaint Sonraí - Data Protection

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla - Responding to Critical Incident

Beartas Comhionnanais 2021

Equality Policy 2021

Plean don Athoscailt scoile 2020

Notification Regarding Board of Management's Review of Child Safeguarding Statement

Re-opening Gaelscoil Mhic Aodha Plan 2020

Covid 19 Response Plan 2021

Beartas don Chianfhoghlaim 2021

Atheagrú Ranganna agus athdháileadh dáltaí 2021

Reconstitution of classes and redistribution of pupils 2021