Ag Léamh sa leabharlann!

Tá Nollaig buailte linn!! 

Aonach na Leabhair

Mata

Táimid ag obair go crua ag foghlaim na huimhreacha agus ag déanamh patrúin - We are working hard learning our numbers and making patterns.

Stáisiúin Maidine...

Bíonn muid ag obair ar ár scileanna scileanna mínluaileacha gach lá.

We work on our fine motor skills every day. 

Óiche Shamhna 2019

Rinne muid seicliosta an fómhair. 

We completed an Autumn checklist.

Táimid gnóthach i Naíonáin Bheaga!

1/2

Humptaí Dumptaí

Bhí muid ag obair go dian ag gearradh agus ag greamú.

We were working hard cutting and sticking. 

Féach ar ár ngráinneoga...

Mo Chéad lá ar scoil...

Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford