Feabhra

Eanáir

Nollaig

Samhain

Corpoideachas

Bíonn an-spraoi againn le linn ceachtanna corpoideachas!

We always have great fun during our P.E. lessons!

Deireadh Fómhair

Stáisiúin mhata

Bhí stáisiúin mhata ar siúl againn. Bhíomar ag tomhas go leor rudaí!

We were measuring lots of things during our maths stations!

Ealaín le Monica - Deireadh Fómhair

Tháinig ealaíontóir isteach chun ealaín a dhéanamh linn! Bhain muid an-taitneamh as. Rinneamar puipéad as ábhair áthchúrsála. Go raibh maith agat, Monica!!

An artist came in to do art with us! We really enjoyed it. We made puppets from recycled materials.Thank you, Monica!!

Meán Fómhair

Chuamar go Tayto Park! (28/09/2018)

Bhí lá den scoth againn ag ceiliúradh breithlá an Fhorais! Go raibh míle maith agaibh as lá iontach!! 

We had an amazing day celebrating An Foras Pátrúnachta's birthday! Thank you so much for a brilliant day!!

Bhíomar ag foghlaim faoi leictreachas

Rinneamar ciorcaid leictreachais ar scoil. Bhí seans againn spraoi leo agus solais a lasadh suas agus fuaimeanna a dhéanamh! Is breá linn turgnaimh a dhéanamh!

We made electrical circuits in school. We had a chance to play with the equipment to make lights light up and to make sounds. We love experimenting. 

1/1

Ealaín le Monica - Meán Fómhair

Tháinig ealaíontóir isteach chun ealaín a dhéanamh linn! Bhain muid an-taitneamh as. Rinneamar líníocht, péint agus tarraingt. Go raibh maith agat, Monica!!

An artist came in to do art with us! We really enjoyed it. We did drawing, paint and line work.Thank you, Monica!!

Drámaíocht (20/09/2018)

Is breá linn aisteoireacht. Bhí an dráma seo "An Coinín Ciúin".

We love acting. This was based on the new poem we learned "The Quiet Rabbit".

Aghaidheanna álainn (05/09/2018)

Rinneamar emoji dúinn fein chun doras an ranga a mhaisiú.

We created emojis of ourselves to decorate our classroom door.

Ár gcéad lá ar ais ar scoil (30/08/2018)

Bhí lá iontach againn ar scoil inniu. Ár gcéad lá i rang 3/4. Bhí go leor scéalta againn faoinár laethanta saoire!

We had a great day today. Our first day in Rang 3/4. We had lots of stories about our holidays!

Tel: 045 535588   /   Email:  gaelscoilmhicaodha@gmail.com   /   Bóthar Mhelitta, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

© 2013. Gaelscoil Mhic Aodha. Created simply by A.Stafford

IMG_7148